COMET FARM LTD Diethnous Aerodromiou Nicosia
Location : ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Address : Diethnous Aerodromiou Ave.Nicosia
Phone : 22359059